PER SVENSSON

-----------------------------------------------------------------------------------
Photo: Annika von Hausswolff (p)&(c) 2014.PER SVENSSON; ARTIST, BORN 1965 IN THE DISTRICT MAJORNA IN GOTHENBURG, SWEDEN.
 
ACTIVE AS SCULPTOR, VISUAL ARTIST AND SOUND ARTIST SINCE THE MID 80's,
WORKING AS PROFESSIONAL ARTIST SINCE 1990, INTERNATIONALLY MERITED. 

EDUCATED AT THE ROYAL COLLEGE OF FINE ARTS IN STOCKHOLM 1985-1990, 
AND AT THE ROYAL COLLEGE OF FINE ARTS DEPT. OF ARCHITECTURE IN STOCKHOLM 1999-2000

WORKS WITH SCULPTURE, PAINTINGS, DRAWINGS, SOUND INSTALLATIONS, FILM AND ARCHITECTURE.


WORKS BY PER SVENSSON HAS BEEN PRESENTED AT L.A.C.E IN LOS ANGELES, HELIOSTURM IN 
COLOGNE, BAHNHOF WEST END IN BERLIN, THE ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS IN STOCKHOLM,
NATIONAL MUSEUM LOSAKA IN SAMBIA, YSTAD ART MUSEUM, GÖTEBORG MUSEUM OF ART,
ALMA LÖV MUSEUM, SKÖVDE KONSTHALL, CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS IN PARIS,  ANOMALOUS
GALLERY IN SEATTLE, TITANIK GALLERY TURKU, KRISTIANSTAD CENTER FOR CONTEMORARY ART,
BORÅS KONSTMUSEUM, CENTQUATRE 104 IN PARIS, AND MODERNA MUSEET IN STOCKHOLM...

...EXHIBITIONS AT VARIOUS GALLERIES...
REPRESENTED WITH PUBLIC SCULPTURAL WORKS FOR THE NATIONAL PUBLIC ARTS COUNCIL,
ALMA LÖV MUSEUM OF E & U ART, THE STOCKHOLM COUNTRY COUNCIL AND OTHERS...

PARTICIPATING ARTIST AND CURATOR OF THE EXHIBITION "THE GOTHENBURG PAVILION" AT ALMALÖV
MUSEUM 1998 & THE EXHIBITION "SVART LJUS/BLACK LIGHT" AT BORÅS MUSEUM OF MODERN ART 2012.


PER SVENSSON; COMPOSER, MUSICIAN, PRODUCER, PERFORMANCE ARTIST,
WORKS ALSO WITH SOUND
COMPOSITON, SOUND PRODUCTION AND LIVE PERFORMANCES.
SOLO, AND IN VARIOUS CONSTELLATIONS.

STARTED HIS CAREER AS SOUNDARTIST & POET AROUND RECORD LABEL RADIUM 226.05 AND
FIREWORK EDITION IN THE MID 80'S WITH HIS FIRST VINYL RECORD & BOOK RELEASE IN 1987.

STARTED THE SOUNDART LABEL KOLSYREFABRIKEN RECORDS, THE RECORDING STUDIO SOUNDARTLAB,
Au 197.2 ART/AUDIOVISUAL UNIVERSE. STARTED THE SOUNDART COLLECTIVE AUDIO LABORATORY. 
MEMBER OF FOLK/PSYCHROCK BAND MINDMACHE.

PRODUCER AND MEMBER OF THE GOTHENBURG BASED PSYCHEDELIC INDUSTRIAL ROCKBAND;
THE KINGDOM OF EVOL FEATURING FREDDIE WADLING.
MEMBER AND FOUNDER OF THE PSYCHEDELIC ROCK GROUP THE NEW ALCHEMY...


------------------------------------------------------------
-----------------------PER SVENSSON; KONSTNÄR, FÖDD 1965 I STADSDELEN MAJORNA I GÖTEBORG.
 
VERKSAM SOM SKULPTÖR, BILDKONSTNÄR OCH LJUDKONSTNÄR SEDAN MITTEN AV 80-TALET,
YRKESVERSAM KONSTNÄR SEDAN 1990, INTERNATIONELLT MERITERAD.

UTBILDAD VID KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
I STOCKHOLM
1985-1990,
OCH VID KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLANS ARKITEKTURHÖGSKOLA I STOCKHOLM 1999-2000. 

ARBETAR MED SKULPTUR, MÅLERI, TECKNINGAR, LJUDINSTALLATIONER, FILM OCH ARKITEKTUR.
 
VERK AV PER SVENSSON HAR VISATS PÅ L.A.C.E I LOS ANGELES, HELIOSTURM I KÖLN, BAHNHOF
WEST-
END I BERLIN, KUNGL. KONSTAKADEMIEN I STOCKHOLM, NATIONAL MUSEUM LOSAKA I 
SAMBIA, YSTADS KONSTMUSEUM,
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM, ALMA LÖV MUSEUM,
SKÖVDE KONSTHALL,
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS I PARIS,  ANOMALOUS
GALLERY I SEATTLE, TITANIK GALLERY I TURKU, KRISTIANSTADS KONSTHALL,
BORÅS KONSTMUSEUM, CENTQUATRE 104 I PARIS, OCH MODERNA MUSEET I STOCKHOLM...

...UTSTÄLLNINGAR PÅ FLERA GALLERIER...
REPRESENTERAD MED OFFENTLIGA VERK FÖR STATENS KONSTRÅD, ALMALÖV MUSEUM OF E & U  ART,
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH M.M...

DELTAGANDE KONSTNÄR OCH CURATOR FÖR UTSTÄLLNINGEN "GÖTEBORGSPAVILJONGEN" PÅ ALMALÖV
MUSEUM 1998 & UTSTÄLLNINGEN "SVART LJUS/BLACK LIGHT" PÅ BORÅS KONSTMUSEUM 2012.


PER SVENSSON; KOMPOSITÖR, MUSIKER, PERFORMANCEKONSTNÄR.
ARBETAR OCKSÅ MED LJUD
KOMPOSITON, LJUDPRODUKTION OCH LIVEFRAMTRÄDANDEN.
SOLO, OCH MED OLIKA KONSTELLATIONER.

BÖRJADE SIN KARRIÄR SOM LJUDKONSTNÄR & POET PÅ SKIVBOLAGET RADIUM 226.05 OCH
FIREWORK EDITION I MITTEN AV 80-TALET, MED SIN FÖRSTA VINYLSKIVA OCH BOKRELEASE 1987,
ANSES IDAG VARA EN AV SVERIGES MEST INTRESSANTA LJUDKONSTNÄRER.

STARTADE SKIVBOLAGET KOLSYREFABRIKEN RECORDS, LJUDSTUDION SOUNDARTLAB,
Au 197.2 ART/AUDIOVISUAL UNIVERSE.
STARTADE LJUDKONSTKOLLEKTIVET AUDIO LABORATORY. 
MEDLEM AV FOLK/PSYCHROCK BANDET MINDMACHINE.
 
PRODUCENT OCH MEDLEM I GÖTEBORGSBASERADE, PSYKEDELISKA INDUSTRIROCKBANDET;
THE KINGDOM OF EVOL FEATURING FREDDIE WADLING.
MEDLEM OCH GRUNDARE AV DEN PSYKEDELISKA 
ROCKGRUPPEN THE NEW ALCHEMY...--------------------------------------------------------------------------------


CV
 >>

NEWS >>

CONTACT / LEAVE A MESSAGE
  >>

PRESS IMAGES >>

LINKS VISUAL ART >>

LINKS SOUNDART >>

                                                                      

 

MYSPACE:

 

www.myspace.com/alchemythenew

www.myspace.com/audiolaboratory

www.myspace.com/persvenssonsoundart

                                  

                                            <<www.persvenssonsoundart.com